top of page

Virtuele adopties

Adopties zelf zijn het ultieme gebaar, daar doen we het allemaal voor...

 

Maar laten we niet vergeten dat er zovelen zijn die al jaren wachten op hun gouden mand, honden die door hun trauma, ouderdom of ziekte niet kunnen geplaatst worden en hun leven zullen slijten in de kennel... Ook voor hen zetten we ons in zodat zij toch de nodige zorgen kunnen krijgen.

U wilt bijvoorbeeld graag een hondje maar heeft hier op dit moment de mogelijkheid niet voor? Of u heeft een hond geadopteerd en wilt graag nog een hond helpen, of de mensen steunen die jou hond adoptieklaar hebben gemaakt?

Adopteer dan een hond op afstand, ook wel virtuele adoptie genaamd. Middels een maandelijkse bijdrage vanaf € 15,- steunt u een door u virtueel geadopteerde hond.

Uw bijdrage wordt gebruikt voor eten, dagelijkse verzorging en dierenartskosten. Op onze facebookpagina vermelden wij dat u de hond virtueel heeft geadopteerd.

Uiteraard houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen van uw hondje!

Doelstelling en besteding donatie gelden en inkomsten van virtuele adopties

Onze doelstelling is om de door ons gesteunde shelters  in Griekenland welke zorgdragen voor het redden en veiligstellen van verwaarloosde en mishandelde (zwerf)honden en katten, te ondersteunen in de breedste zin van het woord.

  1. Te denken valt aan ondersteuning bij de inzameling van voer, verzorgingsmiddelen, medicatie, schoonmaakmiddelen en bijdragen in de dierenartskosten welke niet gedekt worden door eventuele adopties;

  2. Daarnaast helpen wij mee aan de verbeteringen van de verblijf- en leefomgeving van de honden in de gesteunde asielen. Denk hierbij aan bouw- en herstelwerkzaamheden zoals een quarantaine ruimte, nieuwe hondenhokken enz;

  3. Sterilisatieprojecten

  4. Uiteraard is het ons om honden en katten uit de shelter van Skydra in Griekenland een beter leven te geven en voor hen een warm adoptiegezin te vinden.

Al onze ontvangen donaties worden voor 99% besteed aan het welzijn van de honden en ook katten in de door ons gesteunde rescue centers. Er vindt geen enkele beloning/vergoeding plaats aan de bestuursleden en/of vrijwilligers voor hun vrijwilligers activiteiten. Onze vrijwilligers zetten zich allemaal onbetaald en met veel enthousiasme in voor het welzijn van de honden en katten en andere dieren in nood. De vzw beoogt geen winstoogmerk.

Deze honden zoeken nog een peter of meter... Steun jij hen virtueel?

Dione Virtual.jpg
Bejamin virtual.jpg
Bambi Virtual.jpg
estella Virtual.jpg
Ian Virtual.jpg
Hugh virtual.jpg
Mousse virtual.jpg
Minnie Virtual.jpg
Marilyn virtual.jpg
Jane Virtual.jpg
Leticia virtual.jpg
Lilia Virtual.jpg
Merlin Virtual.jpg
Sandy virtual.jpg
Viggo virtual.jpg
Rya Virtual.jpg
Vince Virtual.jpg
bottom of page