top of page

1. Welke gegevens verwerkt Virtual Adoptions Timataki VZW?

 

Al naargelang u online, telefonisch, persoonlijk of op een andere manier met ons in contact treedt, zijn daarvoor gegevens uit verschillende bronnen nodig. Veel van de door ons verwerkte gegevens geeft u zelf aan ons door wanneer u gebruik maakt van onze online webshop of contact met ons opneemt, bijvoorbeeld omdat u zich registreert en daarvoor uw naam of e-mailadres of huisadres invult.

 

Wanneer wij van „uw gegevens“ spreken bedoelen wij persoonsgegevens. Dat betreft alle informatie waarmee wij u onmiddellijk of door een combinatie met andere informatie kunnen identificeren. Bijvoorbeeld: uw naam, uw telefoonnummer, uw klantnummer, bestelnummers of uw e-mailadres. Alle informatie waarmee wij u niet (ook niet door een combinatie met andere informatie) kunnen identificeren, geldt als niet-persoonlijke informatie.

 

Alle niet-persoonlijke gegevens worden ook als anonieme gegevens aangeduid. Wanneer wij uw persoonsgegevens met anonieme gegevens combineren, gelden alle gegevens in deze gegevensrecord als persoonsgegevens. Als wij uit informatie of een gegevensrecord betreffende uw persoon de persoonsgegevens verwijderen, dan gelden de resterende gegevens in deze gegevensregel niet meer als persoonsgerelateerde gegevens.

 

Deze procedure wordt anonimiseren genoemd. In principe geldt: als wij u vragen om bepaalde persoonlijke informatie aan ons door te geven, dan kunt u dat natuurlijk altijd afwijzen. U bepaalt zelf welke informatie u aan ons doorgeeft. Het is dan echter mogelijk dat wij niet alle gewenste diensten (of niet optimaal) aan u ter beschikking kunnen stellen zoals het aankopen van goederen.

 

Zo kunnen wij u bijvoorbeeld geen pakket toesturen zonder opgave van het afleveradres. Als in verband met een dienst alleen bepaalde gegevens noodzakelijk zijn (verplichte opgave), geven wij dat door middel van een dienovereenkomstige aanduiding aan u door.

 

 

1.1 Profielgegevens

 

Profielgegevens zijn persoonlijke en demografische gegevens betreffende uw persoon (de zogenaamde stamgegevens) en uw individuele belangen, die u ons bij de registratie voor uw klantaccount kunt meedelen. Uw profielgegevens omvatten bijvoorbeeld:

 

uw voor- en achternaam

uw contactgegevens

uw voorkeuren, bijvoorbeeld in relatie tot merken, soorten producten of stijlen

demografische gegevens zoals uw geslacht, leeftijd en woonplaats

 

 

Verplichte gegevens zijn meestal uw naam, uw e-mailadres en een zelf gekozen wachtwoord. Uw e-mailadres en het wachtwoord vormen uw latere inloggegevens.

Profielgegevens kunnen ook andere gegevens over uw persoon en interesses bevatten. Deze gegevens kunnen al bij de registratie voor de dienst verzameld zijn of pas later aangevuld worden. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer u later vrijwillige informatie aan uw profiel toevoegt of u uw klantaccount voor de aanmelding bij een dienst wilt gebruiken, waarvoor aanvullende verplichte gegevens nodig zijn.

 

 

1.2 Contactgegevens

 

Wanneer u contact met ons opneemt, verzamelen wij daarbij uw contactgegevens. Uw contactgegevens kunnen al naargelang de wijze waarop u ons benadert (bijv. telefonisch of per e-mail) uw naam, adres, telefoonnummers, faxnummers, e-mailadressen, details van uw profielen in sociale netwerken (zo krijgen wij bijvoorbeeld uw facebook-ID wanneer u ons via Facebook benadert), gebruikersnamen en vergelijkbare contactgegevens bevatten.

 

1.3 Mededelingen, inhoud van gesprekken

 

Wanneer u telefonisch, per post, via social media-diensten, contactformulieren of op een andere manier met ons of met andere gebruikers over producten (bijv. productbeoordelingen) en andere onderwerpen wilt communiceren, verzamelen wij de inhoud van uw mededelingen.

Virtual Adoptions Timataki vzw gebruikt voor de communicatie met klanten en gebruikers ook aanbiedingen van sociale netwerk zoals bijvoorbeeld Facebook. Wij gebruiken deze populaire platform om u behalve onze eigen communicatiekanalen nog andere contact- en informatiemogelijkheden te bieden.

 

Houd er echter rekening mee, dat wij geen invloed op de gebruiksvoorwaarden van de sociale netwerken en de door hen aangeboden diensten en slechts beperkte invloed op hun gegevensverwerking hebben. Wij verzoeken u daarom, zorgvuldig te controleren welke persoonlijke gegevens u via de sociale netwerken aan ons doorgeeft. Wij kunnen geen invloed op het gedrag van de eigenaars van de sociale netwerken, andere gebruikers of derden uitoefenen, die wellicht met de eigenaars samenwerken of eveneens van hun diensten gebruik maken.

2. Wix - Informatie over gebruikers-van-Gebruikers

 

Wix kan bepaalde Niet-persoonlijke gegevens en Persoonsgegevens van gebruikers-van-Gebruikers ("Informatie over gebruikers-van-Gebruikers") verzamelen, opslaan en verwerken, doch uitsluitend namens en op aanwijzing van onze Gebruikers. Bijvoorbeeld: onze Gebruikers kunnen hun e-mailcontacten importeren van externe diensten zoals Gmail, of op een andere manier contacten verzamelen en beheren via hun Gebruikerswebsite. Dergelijke contacten worden dan namens de Gebruiker opgeslagen bij Wix.

 

In deze context fungeert Wix (en moet Wix worden beschouwd) als een "Gegevensverwerker" en niet als de "Verwerkingsverantwoordelijke" (volgens de definities van deze termen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU) met betrekking tot deze Informatie over gebruikers-van-Gebruikers.

3. Uw gegevens worden maximaal 1 jaar bewaard 

bottom of page